Piosenki polski z Americy

 

Piosenka 1

 

Piosenka 2

 

Piosenka 3